Utforska våra funktioner

Seven Time är ett väldigt lättanvänt system för alla företag som utför arbete mot andra företag och behöver kunna planera jobben, hålla reda på nedlagd tid, förbrukat material och därefter kunna följa upp utfallet på projekt- och/eller arbetsordernivå.
I grunden finns tidredovisning och registrering av utlägg/material där man kan registrera tid/utlägg på kunder och projekt. Sedan kan man välja fritt bland de moduler som finns tillgängliga.

Tider

Registrera med timer, QR kod eller manuellt. Offline-stöd och position med GPS.

Arbetsorder

Planera era jobb, registrera tid och material, fakturera och följ upp utfallet.

Offerter

Skapa stiliga offerter som era kunder sedan kan acceptera online. Bifoga dokument och villkor.

Fakturering

Generera från kund, projekt eller arbetsorder och skicka. Exportera till Visma eller Fortnox.

Leverantörsfakturor

Full koll på kostnad och vidarefakturering genom att hantera leverantörsfakturor.

Projekt

Full kontroll med planering och uppföljning på tid, material och ekonomi. Lägg till dokument och uppgifter.

Material

Lägg till förbrukat material eller registrera privata utlägg. Fakturera vidare enkelt.

Uppgifter

Fördela uppgifter med påminnelser.

Arbetstid/Löner

Med attestering och export till lönesystem.

Attestering

Attestera tid, material och utlägg.

Körjournal

Registera era resor och vidare fakturera vid behov.

Personalliggare

Elektronisk personalliggare utan hårdvara eller ID06-kort

Kundportal

Låt era kunder få tillgång till era projekt och arbetsordrar.

Maskiner

Planera, registrera tid och hantera service.

Utbildningar

Hantera er personals utbildningar.

Beställningar

Skapa och skicka beställningar till era leverantörer.

Rapporter

Statistik för komplett uppföljning av tid, material, ekonomi och lön.

Integrationer

Integrera med ekonomisystem och/eller lönesystem.