Uppdatering 21 januari 2023

Seven Time Nyheter
Vi fortsätter (såklart) med en uppdatering per månad och nu är årets första uppdatering på plats! Den innehåller lite blandade förbättringar, bland annat möjligheten att skapa order i Fortnox när en faktura i Seven Time exporteras. OBS! Mobilappen kommer att finnas tillgänglig runt onsdagen den 25 januari.

Arbetsorder – bättre hantering av koordinater

Nu finns möjligheten att ange koordinater manuellt i ett textfält. Där kan man skriva eller klistra in latitud och longitud och Seven Time kan tolka de flesta formaten. Vi har även lagt till möjligheten att sätta koordinaterna när en import av en JSON-fil görs.

 

blobid0.png

 


Arbetsorder – möjlighet att ange ”fakturerbar tid” vid stopp av timer

Om ni önskar så kan ni ge era användare möjlighet att ange en fakturerbar tid när de stoppar en timer. Inställningen för detta finns i ”Inställningar -> Tider”, sektionen ”Timer”, fältet: ”Sätt ”Fakturerbar tid” på tiden när timern stoppas”. Notera att användaren måste ha behörigheten ”Kan ändra ”Fakturerbar tid”” (se längst ner i den här artikeln). 


Checklistor – inställning för bredd på fält

Om utskriftsmallen ”Standard” eller ”Standard med kommentarer” så har ni nu möjlighet att ange bredden på kolumnen som innehåller själva texten. Tidigare har det varit 25% men nu kan ni ange en valfri procentsats (mellan 10-90).

 

mceclip0.png

 

 

Dagbok – möjlighet att dölja antingen tider och/eller artiklar

I inställningarna för dagboken (”Inställningar -> Byggdagbok”) så har möjligheten att endast faktureringsbara tider/artiklar ska vara med i dagboken funnits ett tag. Nu har vi lagt den inställningen i två separata inställningar: ”Visa endast faktureringsbara tider” och ”Visa endast faktureringsbara artiklar”.

 


Fakturering – skapa order i Fortnox

Nu har ni möjlighet att skapa ordrar i Fortnox (istället för fakturor) när en faktura exporteras från Seven Time till Fortnox.

Inställningen görs i ”Inställningar -> Integrationer -> Fortnox”, fältet: ”Exportera som Order till Fortnox”. Notera att ni även måste göra ”Förnya integrationen” för att den här funktionen ska fungera.

 

 

 

Fakturering – ”Rullande 12 månader” i ”Fakturering -> Översikt”

En ny typ av graf är tillagd i ”Fakturering -> Översikt”: ”Rullande 12 månader”. För varje månad så visar den det fakturerade beloppet 12 månader bakåt i tiden. Exempelvis för januari 2023 så visas totalen för det som har blivit fakturerat från och med 1 februari 2022 till och med 31 januari 2023.

mceclip1.png

 

 

Kundrapporter – attestering av kundrapporter

Nu finns stöd för att attestera kundrapporter. Aktivering av detta görs i ”Inställningar -> Attestering”, ”Attestera kundrapporter”. När den är aktiverad så finns ytterligare en flik tillgänglig under ”Inställningar -> Attestering” som heter ”Kundrapport” och där kan ni lägga till era attestflöden.

Notera att inget attestflöde sätts automatiskt på en kundrapport utan man måste sätta ett attestflöde manuellt på kundrapporten. Detta innebär även att man kan välja fritt om man vill att en kundrapport ska attesteras eller ej.

När en kundrapport attesteras så kommer ingående tider samt artiklar att sättas till attesterade också. 

 

mceclip0.png

 

 

Kundrapport – ändringar/tillägg i filtrering

Tidigare så var man tvungen att välja antingen projekt eller arbetsorder när man skapade en kundrapport. Nu har det kravet tagits bort och det enda som krävs är att kund är valt.

Dessutom så kan man nu filtrera på maskin.  

 

 

Tider – Lås period för registrering/ändring endast för vissa användare

Nu är det möjligt att ha individuell ”låsning” av nyregistrering/ändring av tider. Inställningen finns i ”Inställningar -> TIder -> Låsning av perioder”.

 

mceclip1.png

 


Internt – våra fakturor till er finns nu tillgängliga i ert Seven Time

Om ni gå till ”Inställningar -> Kontoinställningar” så har ni tillgång till alla fakturor som vi har skickat till er. Dessutom så har vi utvecklat en påminnelsefunktion som påminner er om att ni har en obetald faktura. Påminnelsen visas om förfallodatum har passerats med fem dagar. 

 

 

 

Övrigt

  • Artiklar – beskrivningen på en artikel skickas nu med till Fortnox vid export
  • Artiklar – egna fält syns nu i artikellistan samt att de finns med vid export till CSV
  • Artiklar – datum visas nu i listor/tabeller för mobilappen
  • Behörighet – ny behörighet: ”Kan ändra ”Fakturerbar tid”” (tidigare krävdes att man kunde se ”Finansiell info” för att kunna ändra ”Fakturerbar tid”)
Dela inlägget:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email