WM2
"Vi tycker det är svårt att välja en favorit funktion då det är ett så komplett verktyg för arbetsplanering. Något vi tycker om med företaget är hur öppen kommunikation man kan ha med utvecklarna och hur programmet fortsätter utvecklas efter sina användare. "

Helen, Wahlin & Mårdh Bygg AB

Hej Helen! Berätta lite om Wahlin & Mårdh Bygg? 

Wahlin & Mårdh Bygg AB är en sammanslagning av branschkollegor som tillsammans arbetar med finsnickeri, montage, renovering och takarbeten. Vi är idag 7 anställda med ett flertal UE.

Vi agerar totalentreprenad för bygg – och underhållsarbeten och hanterar alla typer av uppdrag för privatpersoner likväl företag.

Beskriv ett par problem som ert företag behövde lösa innan ni började att använda Seven Time. 

Innan Seven Time använde vi ett flertal olika program för att lösa de administrativa delarna i företaget, Seven Time har hjälpt oss att samla allt på en plattform som är tillgänglig för samtliga anställda.

Vilka funktioner tycker ni bäst om i Seven Time? Varför tycker ni om dem?

Vi tycker det är svårt att välja en favorit funktion då det är ett så komplett verktyg för arbetsplanering. Något vi tycker om med Seven Time är hur öppen kommunikation man kan ha med utvecklarna och hur programmet fortsätter utvecklas efter sina användare.

Vilken är den enskilt största anledningen till att ni tycker om Seven Time?

Lyhördheten hos Seven Times personal och flexibiliteten i programmet. Man får som kund hos Seven Time stor kontroll och frihet över hur ens plattform ska vara utformad och vad som ska ingå. Och detta till ett rimligt pris.

Fick ni några direkta affärsfördelar när ni började att använda Seven Time?

Seven time har en positiv påverkan på vår arbetsstruktur och har sparat in timmar på det administrativa i företaget. Det har också lett till att alla i företaget enkelt har tillgång till all information

Ser ni några klara mätbara resultat?

Några timmar i veckan sparas administrativt. Märkbart mindre stress i veckorna pga planering och dylikt.

Vi säger tack till Helen för att du tog dig tid att svara på våra frågor!