Uppgifter

Fördela uppgifter - låt inget falla mellan stolarna

Uppgifter kan användas som en "Att-göra"-lista med stöd för "listor", taggar, projekt och påminnelser.
  •  Sätt endast datum eller datum + tid
  •  Skapa listor som endast valda medlemmar har tillgång till
  •  Påminnelser på uppgifter
  •  Koppla till projekt
  •  Sätt taggar

Tydlig och enkel vy

Skapa listor med valda medlemmar och börja att fördela uppgifter

Uppgifter

Uppgifter på projekt

På projekt finns en flik som visar uppgifter för det aktuella projektet samt en summering på Översikten där du även kan se ifall just du har några uppgifter att ta tag i.

Uppgifter på projekt | Seven Time