Projekt

Planera och driv era projekt med enkelhet!

Planera in era projekt, skapa arbetsordrar för respektive jobb som ska utföras. Registera tider och utlägg (kostnader/material) på projektet. Med budget och utfall får ni koll på intäkter och kostnader.
 •  Planera projekt
 •  Registrera tider och utlägg (kostnader/material)
 •  Dokument
 •  Uppgifter och kommentarer
 •  Avvikelser och ÄTA-hantering
 •  Betalningsplaner
 •  Budget och utfall
 •  Vecko eller månadsbudget på tid
 •  Skapa projekt från offerter
 •  Skapa fakturor från projektet
 •  Import från ekonomisystem och fil
 •  Export till ekonomisystem och Excel (csv)
Projekthantering | Seven Time

Skapa projekt för era uppdrag och samla all information på ett ställe: tider, utlägg, arbetsordrar, dokument, fakturor, etc. Håll ordning på ekonomin med "Budget och utfall". Om ni så önskar så går det även att styra vilka användare som har tillgång till ett specifikt projekt.

Aktiviteter

Skapa och tilldela uppgifter.

Lägg till noteringar så att alla vet vad som händer

Aktiviteter på projekt | Seven Time

Tidsåtgång

Ange uppskattad tid på och se tidsåtgången.

Om budget anges för tidskategorier så går det även att följa budget och utfall på detta.

Tidsåtgång | Seven Time

Planering

Planera in era projekt med start och slutdatum.

Skapa arbetsordrar för uppgifterna/jobben som ska genomföras. Planera när arbetsordrarna ska göras och vem/vilka som ska göra jobbet.

Använd projektfaser och milstolpar om så önskas för att ytterligare kunna planerera på detaljnivå.

Projektplanering | Seven Time

Budget och utfall

Ange uppskattad budget på projekt och se utfall i realtid.

Budget och utfall | Seven Time

Vecko/månadsbudget på tid

Sätt en budget per vecka eller månad och se hur ni ligger till just nu och hur det har varit historiskt sett.

Återkommande tidsbudget | Seven Time

Avvikelse och ÄTA hantering

Hantera era avvikelser och ÄTOR på marknadens smidigaste sätt.

 • Ta foto och skapa avvikelserna och ÄTORna direkt med mobil eller surfplatta
 • Skicka avvikelserna och ÄTORna direkt från systemet
 • Skapa arbetsordrar för ÄTA-jobben
 • Fakturera ÄTORna
 • Missa ingenting!

Avvikelse ÄTA | Seven Time

Betalningsplaner

Skapa betalningsplaner och fakturera projektet enligt den.

Betalningsplaner | Seven Time