Leverantörsfakturor

Få total kontroll på era kostnader och vidarefakturering genom att hantera leverantörsfakturor i Seven Time.

Skapa leverantörsfakturor "manuellt" eller importera från Fortnox eller Visma eEkonomi. Vid import från ekonomisystem kopieras även eventuella bilder/dokument över till Seven Time.
  •  Vidarefakturering med påslag
  •  Import från Fortnox och Visma eEkonomi
  •  Kostnad och intäkt på projekt
  •  Lägg in bildunderlag, ex. följesedel

Leverantörsfaktura

En leverantörsfaktura i Seven Time innehåller all nödvändig information om fakturan samt information om hur den ska vidarefaktureras.

Leverantörsfaktura import

Import från ekonomisystem

Importera era leverantörsfakturor från ert ekonomisystem. Även eventuella bildunderlag följer med automatiskt.

Leverantörsfaktura import

Bildunderlag

Vid import från ekonomisystem så importeras eventuella bildunderlag automatiskt men man kan även lägga in bildunderlag själv. Detta kan vara fakturan eller ex. följesedeln.

Leverantörsfaktura import