Körjournal

Använd körjournalen för att enkelt registrera resor och även vidarefakturera dessa vid behov.

Uppfyller kraven från Skatteverket.
  •  Registrera resor
  •  Vidarefakturera vid behov
  •  Kostnad och intäkt på projekt

Körjournal

Registrera resor och välj eventuellt kund och projekt för att enkelt kunna vidarefakturera.

Körjournal