<div class="container">

    <div class="casestudy-imgheader">
      <h3>Kund: Deductio AB</h3>
      <h1>Hjälper företag med redovisning och administration</h1>
    </div>
    <img src="/casestudies/skrivbord-sv-compress.jpg">

    <h3 class="mainText">​Deductio AB bedriver konsultverksamhet inom företagsekonomi &amp; administration såsom redovisning, skatteberäkningar, fakturering, bokslut,
      inkomstdeklaration, lönehantering &amp; personaladministration.</h3>

    <br>

    <div class="row-fluid">
      <div class="span8">

        <div class="caseText">
        <h3>Hur lång tid tog nu detta?</h3>
        Som redovisningskonsult med många kunder så får man räkna med att bli avbruten ofta under en vanlig arbetsdag:
        <i>"Telefonen kan ringa upp till 20 gånger under en dag så det blir väldigt många avbrott. Detta gör det svårt att i efterhand veta hur lång tid ett visst arbete
          har tagit och vilka arbetsmoment som har utförts. Med timerfunktionen i Seven Time registrerar vi tiden direkt och det blir väldigt enkelt att hålla koll på vad man har gjort.
          Redovisningen till kunden kan dessutom bli så detaljerad som kunden önskar."</i> säger Pia Nilsson, ägare på Deductio AB. <i>"Jag gissar att vi har lyckats öka omsättningen
          med 5-10% då jag nu ser att vissa moment tar längre tid än vad jag trodde innan"</i>.

        <hr>
        <blockquote>
          Med timerfunktionen i Seven Time registrerar vi tiden direkt och det blir väldigt enkelt att hålla koll på vad man har gjort.
        </blockquote>
        <hr>

        <h3 style="margin-top: 30px;">Inga kostnader blir glömda</h3>
        <i>"Innan vi började att använda Seven Time så glömde vi ofta att fakturera för kostnader. Det kunde vara för porto, kontorsmaterial och beställda rapporter.
          Med utläggshanteringen så blir det enkelt att hålla reda på dessa utlägg och sedan tas de automatiskt med när man genererar en faktura."</i>

        </div>

      </div>
      <div class="span4">
        <div class="well">
          <div class="detailsItem"><span>Företag:</span> Deductio AB</div>
          <div class="detailsItem"><span>Webbplats:</span> <a href="http://deductio.se" target="_blank">deductio.se</a></div>
          <div class="detailsItem"><span>Antal anställda:</span> 2</div>
          <div class="detailsItem"><span>Extra moduler:</span> Arbetsorder och Fakturering</div>
          <div class="detailsItem">
            <span>Varför Seven Time?</span>
            <ul>
              <li>Enkelt!</li>
              <li>Timern - enkelt med start och stopp</li>
              <li>Utläggshanteringen</li>
              <li>Ökad omsättning</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <br>
    <br>
    <br>

  </div>
</div>