<div class="container">

    <div class="casestudy-imgheader">
      <h3>Kund: Byggkraft i Stockholm AB</h3>
      <h1>Ett byggföretag i utveckling.</h1>
    </div>
    <img src="/casestudies/ritning-start-compress.jpg">

    <h3 class="mainText">Byggkraft i Stockholm AB har i dagsläget 12 anställda och ett antal UE som utför entreprenader inom byggsektorn, vilket innefattar alla ingående moment inom bygg.
      Deras specialiteter är fönster- och dörrbyten, takomläggningar, om- och tillbyggnader inkl badrum samt nyproduktion av hus. Alla i marknaden förekommande entreprenadtyper
      hanteras. Deras uppdragsgivare är såväl företag som privatpersoner.</h3>

    <br>

    <div class="row-fluid">
      <div class="span8">

        <div class="caseText">
        <h3>Tiderna kommer in i tid</h3>
        Byggkraft hade stora problem med att få in tidrapporterna i tid och de var dåligt specificerade. Detta gjorde det svårt för dem att kunna fakturera och göra projektredovisning.
        <i>"Nu rapporterar nästan alla killar dagligen och absolut senast varje fredag då vi attesterar arbetade timmar. Detta har underlättat för oss med administration inne på kontoret.
          De kan även skriva in viktig information i meddelandefältet samt registrera ÄTA-timmar per dag om det skulle vara aktuellt."</i> säger Petri Järvelä, ägare och projektledare på Byggkraft i Stockholm AB.
        Han nämner även att det har blivit väldigt enkelt att ha kontroll på lönsamheten i projekten nu.

        <h3 style="margin-top: 30px;">Vart ska jag idag?</h3>
        Innan Seven Time så blev det många telefonsamtal för Petri och de andra projektledarna.
        <i>"Arbetsorderfunktionen är guld värd för vår servicepersonal. De vet vart de ska och vad de ska göra. Vi kan skriva in arbetsordrar som killarna ute på fält kan läsa
          i sin telefon om det är något speciellt de behöver veta. Killarna kan även ladda upp bilder på projektet som är bra att ha, mycket smidigt istället för att få dessa på
          mail och inte veta vilket projekt bilden tillhör."</i>

        <hr>
        <blockquote>
          Arbetsorderfunktionen är guld värd för vår servicepersonal. De vet vart de ska och vad de ska göra.
        </blockquote>
        <hr>

        <h3 style="margin-top: 30px;">Det blir alltid ändringar</h3>
        Alla som har varit med i ett byggprojekt vet att det alltid blir ändringar. Dessa ändringar är ofta tidskrävande och det är vanligt att man missar att fakturera för alla kostnader
        som hör till ÄTA-arbeten.

        Petri säger: <i>"ÄTA rapportering var tidigare ett hinder när man inte gjorde dessa i ett och samma program. Nu får vi alla ÄTOR sammanställda per projekt och numrerade efter att vi
        gjort dessa. Vi kan även se vad det är för status på dessa. Detta har bidragit att vi missar färre ÄTOR och vi har proffsiga ÄTOR att presentera.</i>
        </div>

      </div>
      <div class="span4">
        <div class="well">
          <div class="detailsItem"><span>Företag:</span> Byggkraft i Stockholm AB</div>
          <div class="detailsItem"><span>Webbplats:</span> <a href="http://byggkraftab.se" target="_blank">byggkraftab.se</a></div>
          <div class="detailsItem"><span>Antal anställda:</span> 12</div>
          <div class="detailsItem"><span>Extra moduler:</span> Arbetsorder och Offert</div>
          <div class="detailsItem">
            <span>Varför Seven Time?</span>
            <ul>
              <li>Enkelt att använda</li>
              <li>Enkelt att få in tiderna</li>
              <li>De "på fältet" vet exakt vad de ska göra</li>
              <li>Enkelt att hantera ÄTA</li>
              <li>Bilder från jobben kommer in på rätt ställe</li>
              <li>Superbra service och lyhörd för förbättringar</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <br>
    <br>
    <br>

  </div>
</div>